บริษัท เอ็มซีซีมัลติเทค จำกัด

บริษัท เอ็มซีซีมัลติเทค จำกัด
MCC MULTITECH COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสามารถ โพธิ์ชาชาญ, นางพิชญา โพธิ์ชาชาญ, นายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนต่อเนื่องทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2 หมู่ 5 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5340-4221
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มซีซีมัลติเทค จำกัด