บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด

บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด
M.C.L. ASSETS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางมูนิรา สุภานนท์, นางวิชชดา บูลกุล, นางสาววรินทร บูลกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มิถุนายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54 อาคาร หะรินธร ชั้น 16 ถ.สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด