บริษัท เอ็มทูเอ็มเอเชีย จำกัด

บริษัท เอ็มทูเอ็มเอเชีย จำกัด
M2M ASIA COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไผทสันต์ โพธิทัต, นายชายมอนส์ ชาลส์ วิเวียน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และทำแผนที่ระบบดิจิตอลบนอิขายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม โ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6128/188 อาคาร พญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2219-2009
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มทูเอ็มเอเชีย จำกัด