บริษัท เอ็มบ็อกซ์ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท เอ็มบ็อกซ์ มัลติมีเดีย จำกัด
MBOX MULTIMEDIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิเชษฐ สัมพันธ์เวชโสภา, นางสุกัญญา สัมพันธ์เวชโสภา, นางสาวพรรณไพบูลย์ ศรียุกตศุทธ, นายแฟรงค์ แชม-บุม ซอง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 กันยายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 7000000
ประเภทธุรกิจ : บริการระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงพาณิชย์อีเลคทรอนิคและบริการเสริมอื่นการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ให้คำปรึกษาและวางระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 238/27 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2692-5215
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มบ็อกซ์ มัลติมีเดีย จำกัด