บริษัท เอ็มเพ็ค อินเตอร์ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท เอ็มเพ็ค อินเตอร์ซิสเท็ม จำกัด
MPAC INTERSYSTEM CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอรทัย นามศรี, นายเอกพัฒน์ พัฒโน, นางสาวปริญทิพย์ พัฒโน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/42-43 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มเพ็ค อินเตอร์ซิสเท็ม จำกัด