บริษัท เอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
MSC BUSINESS SOLUTION (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโก๊ะ เคียน ฮั้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขาย Software บัญชี ขาย Hardware
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 152 ยูนิต 2/2 อาคาร ชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 19 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2637-8420
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น ไทยแลนด์ จำกัด