บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด

บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
M-FOCUS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรีชา พันธุมสินชัย, นายมรกต ปุณณะกิตติ, นายพัลลภ นาคพิทักษ์, นายชลิต มาเปี่ยม, นายชนะ สุพัฒสร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 เมษายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 12000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟต์แวร์ ให้บริการปรึกษา แนะนำและจัดวางระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 222 อาคาร ฐานเศรษฐกิจ ชั้น 6 ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2513-9892
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด