บริษัท เอ็มไอที มัลติซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอ็มไอที มัลติซิสเต็ม จำกัด
MIT MULTISYSTEM CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมัญจพล สุวรรณประทีป
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งอุปกรณ์การบิน/ซ่อมบำรุง จำหน่ายเครื่องไฟฟ้า การสื่อสาร คอมพิวเตอร์/ส่วนประกอบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66 ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มไอที มัลติซิสเต็ม จำกัด