บริษัท เอ็ม.ดี.พริ้นติ้ง เทรด จำกัด

บริษัท เอ็ม.ดี.พริ้นติ้ง เทรด จำกัด
M.D. PRINTING TRADE CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรพันธ์ สุรศักดิ์กำจร, นางประภา สุรศักดิ์กำจร, นางสาวนุชจรี สุรศักดิ์กำจร, นายวิรัช สุรศักดิ์กำจร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องพิมพ์ แท่นพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 223/14 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม.ดี.พริ้นติ้ง เทรด จำกัด