บริษัท เอ็ม.บี.เอ็น. จำกัด

บริษัท เอ็ม.บี.เอ็น. จำกัด
M.B.N. LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฐพล พราหมอ้น, จ่าสิบเอกภูเบศร์ ภานุมาศเมธี, นายสิรภพ ศรีมงคล, นายบรู๊ช ฮาโรลด์ อาเธอร์ตัน,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้า,จำหน่าย,ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 102 หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 9859566-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม.บี.เอ็น. จำกัด