บริษัท เอ็ม สกรีน จำกัด

บริษัท เอ็ม สกรีน จำกัด
M SCREEN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงศักดิ์ ธัมพิพิธ, นายพิรัช ธัมพิพิธ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กันยายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายหมึกพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3241 อาคาร บอสส์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 602 ถ.พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2665-6236
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม สกรีน จำกัด