บริษัท เอ็ม สแปน ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เอ็ม สแปน ไทยแลนด์ จำกัด
M-SPAN (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวี หทัยพันธลักษณ์, นายสุเวส หทัยพันธลักษณ์, นายภัทรพล หทัยพันธลักษณ์, นางสาวเปรมสุดา หทัยพันธลักษณ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กันยายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่งอุปกรณ์สำนักงานที่ผลิตจากพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 947/136 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2361-9053
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม สแปน ไทยแลนด์ จำกัด