บริษัท เอ็ม เอ เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จำกัด

บริษัท เอ็ม เอ เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จำกัด
M A NETWORK SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจักฤษณ์ ภาชีวกุล, นางสาวจุรีพร อินทรสืบวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มิถุนายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานซื้อ-ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานรับวางระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 43/981 หมู่ 8 ซ.3/1 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2964-3701
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม เอ เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จำกัด