บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
M-SOLUTIONS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฟู ซวน ไซ, นางฮัน จัว ฮูน, นายโฮ บูน ชวน วิลสัน, นางเยาว์ลักษณ์ ภู่วราชัย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยี ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้ดำเนินการค้าส่งค้าาปลีกผู้แทนจำหน่าย ผู้แทน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87 ชั้น 5 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2654-1181
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด