บริษัท เอ็ม. ไพโอเนียร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เอ็ม. ไพโอเนียร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
M.PIONEER INTERTRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุมน อริยปิติพันธ์, นางสาวณัฐพร อริยปิติพันธ์, นางสาวสุชาฎา อริยปิติพันธ์, นายสุรพล อริยปิติพันธ์, นางสาวทิพยเนตร อริยปิติพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 ธันวาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องหนัง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120/131 ถ.พรานนก แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2412-4726
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม. ไพโอเนียร์ อินเตอร์เทรด จำกัด