บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด

บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด
M.I.S. COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนวัช ขาวปทุมทิพย์, นางสาวพรทิพย์ พิชญะโสภณ, นางสาวดรุณศรี ศรีวัฒนา, นายยรรยง สนธิมาศ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กันยายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับจัด/เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 300/6-7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2276-2844-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด