บริษัท เอ้าท์ลุค เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอ้าท์ลุค เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
OUTLOOK TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกรกนก สเลลานนท์, นายนพดล สเลลานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอนขายชิ้นส่วนอะไหล่ สายพาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 57/83 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เขต ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2584-5665
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ้าท์ลุค เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด