บริษัท เอ พี ไอ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอ พี ไอ กรุ๊ป จำกัด
API GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิเทพ แซ่โค้ว, นางสาวอัจฉรา ล้อมวัฒนธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : บริการอินเตอร์เน็ตจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและอะไหล่บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 256/7 ซ.พหลโยธิน 35 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2940-2121
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ พี ไอ กรุ๊ป จำกัด