บริษัท เอ.ยู.เนชั่น จำกัด

บริษัท เอ.ยู.เนชั่น จำกัด
A.U.NATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกรรณิการ์ วณิชพงศา, นางสาวไพรำ วณิชพงศา, นายวฤธ วณิชพงศา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียน แบบเรียน เครื่องใชั้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 72/41-42 ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3427-2052
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ.ยู.เนชั่น จำกัด