บริษัท เอ วี โปรคอม จำกัด

บริษัท เอ วี โปรคอม จำกัด
AV PROCOM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพูนเพิ่ม ยมจินดา, นางสาวลัดดา กรมวังก้อน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กันยายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย ขายอุปกรณ์อะไหล่ ระบบป้องกันภัย สัญญาณกันขโมยระบบสัญญาณเตือนภัยทุถชนิด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 28/128 หมู่ 7 ซ.โชคชัย 18 ถ.โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2539-7960
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ วี โปรคอม จำกัด