บริษัท เอ.อาร์.ที เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ.อาร์.ที เซอร์วิส จำกัด
A.R.T SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอรุณยุภา รสทิพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 68/814-815 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ แขวง บางกระสอ เขต เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2965-5555
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ.อาร์.ที เซอร์วิส จำกัด