บริษัท เอ เอส พี ออนไลน์ จำกัด

บริษัท เอ เอส พี ออนไลน์ จำกัด
ASP ONLINE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซื้อขาย จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต ขายหรือจำหน่ายแผ่นซีดีทุกประเภท รวมทั้งนำเข้า และส่งออก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 253 อาคาร ออริเฟรม ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ เอส พี ออนไลน์ จำกัด