บริษัท เอ.เอส. อินโฟ คอโพเรชั่น จำกัด

บริษัท เอ.เอส. อินโฟ คอโพเรชั่น จำกัด
A.S. INFO CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิรัช ชื่นมีเชาว์, นายชินิชิ ยามากูจิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มิถุนายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเกี่ยวกับการเขียนและดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/6 หมู่ 2 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ.เอส. อินโฟ คอโพเรชั่น จำกัด