บริษัท เอ เอส เจ บิสสิเนท ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอ เอส เจ บิสสิเนท ซัพพลาย จำกัด
ASJ BUSINESS SUPPLY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพันธจิตรี ศาสตร์กุลวณิชย์, นายณัฐวัฒน์ ศาสตร์กุลวณิชย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 190/22-24 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 25 ถ.เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2868-9530
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ เอส เจ บิสสิเนท ซัพพลาย จำกัด