บริษัท เอ. เอ็ม. ซอฟท์แวร์ จำกัด

บริษัท เอ. เอ็ม. ซอฟท์แวร์ จำกัด
A.M. SOFTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอัวตาร์กอร์ นางอัวตาร์กอร์, นายกันวานี่ ซิงห์ คารูน่า, นายอามาน คูรานา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2538
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ส่งออกอะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 604/3 อาคาร พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ห้อง 3100 ถ.เพชรบุรี แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ. เอ็ม. ซอฟท์แวร์ จำกัด