บริษัท แกรนด์คอมพาทส์ จำกัด

บริษัท แกรนด์คอมพาทส์ จำกัด
GRAND COMPARTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญเชิด ลิ่มกังวาฬมงคล, นางภัสสรา ลิ่มกังวาฬมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายคอมพิวเตอร์ และอะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมคอ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1108/39 ซ.พรพิพัฒน์ ถ.พรานนก แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2525-4316
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แกรนด์คอมพาทส์ จำกัด