บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด
GRANDLINUX SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพฑูรย์ บุตรี, นางสาวสุรีระยา ลิ้มไพบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ การวางระบบคอมพิวเตอร์และการอบรมการใช้งาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2 ซ.พระราม 9 ซอย 43 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2720-3465
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด