บริษัท แกรพเพิ้ล รีซอสเซสไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท แกรพเพิ้ล รีซอสเซสไทยแลนด์ จำกัด
GRAPPLE RESOURCES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอีแลน สเตอร์น, นางภานิตย์ สเตอร์น, นายตัน เต้า ซ้ง, นางสาวจันทร์เพ็ญ เงินจังหรีด,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มกราคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษาแนะนำทรัพยากรบุคคลและข้อมูลทางเทคโนโลยี จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66 อาคาร คิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-2170
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แกรพเพิ้ล รีซอสเซสไทยแลนด์ จำกัด