บริษัท แคนโก้ เปเปอร์ จำกัด

บริษัท แคนโก้ เปเปอร์ จำกัด
CANCOH PAPER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมั่นศักดิ์ เชี่ยวชาญกิจมั่น, นางศิริเพ็ญ เชี่ยวชาญกิจมั่น, นางอาทิตยา พื้นผา, นายก้อน กองงูเหลือม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 ธันวาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่งกระดาษพิมพ์ทุกชนิด,เครื่องตัดกระดาษขนาดเล็ก,ใหญ่,เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35/2 ซ.นามบัญญัติ ถ.ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แคนโก้ เปเปอร์ จำกัด