บริษัท แคน คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท แคน คอมพิวเตอร์ จำกัด
CAN COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชูศักดิ์ ผกายช่อรัตน์, นางสาวมลินี อร่ามเรืองสกุล, นางปัญญ์ชญา วงศ์สัจจา, นางสาวณัฏฐิอัญญ์ ชฏามหากุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 77/186 อาคาร สินสาธร ชั้น 41 ห้อง 3 ถ.กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0260
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แคน คอมพิวเตอร์ จำกัด