บริษัท แชมเปี่ยน แอ๊ดวานส์ จำกัด

บริษัท แชมเปี่ยน แอ๊ดวานส์ จำกัด
CHAMPION ADVANCE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชิตพล กึนสี, นางสาวเปมิกา คัมภีรานนท์, นางสาวอิสราภรณ์ อุดมพรมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้บริการเช่ายานพาหนะ รับ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90/36 ซ.ลาดพร้าว 41 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แชมเปี่ยน แอ๊ดวานส์ จำกัด