บริษัท แซนเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท แซนเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
SANDER INTERTRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางบุษยรัตน์ วัชโรทัย, นายวัลลภ สุภาษิต, นายอัคคเดช สุภาษิต, นางสาวพัชนี สุภาษิต, นางสาวสุธาทิพย์ ลีห์โรหิจจ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 ธันวาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 270/2 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2377-5623
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แซนเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด