บริษัท แซมูเอล อินโฟเทค จำกัด

บริษัท แซมูเอล อินโฟเทค จำกัด
SAMUEL INFOTECH COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางโชติกา เวชมณีกร, นายไมเคิล แอชลีย์ แซมูเอล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการออกแบบ พัฒนา จำหน่าย ให้บริการทั้งภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเภทคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/23 หมู่ 4 อาคาร เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ยูนิตแอล ชั้น 12 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-7187
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แซมูเอล อินโฟเทค จำกัด