บริษัท แดทส์ ไร้ท์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แดทส์ ไร้ท์ เทคโนโลยี จำกัด
THAT’S RIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางบุษบรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านสื่อโฆษณา ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และการค้าต่างประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/165 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2954-2991-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แดทส์ ไร้ท์ เทคโนโลยี จำกัด