บริษัท แบงคอคเบสท์บายออโตโมทีฟ จำกัด

บริษัท แบงคอคเบสท์บายออโตโมทีฟ จำกัด
BANGKOK’S BEST BUY AUTOMOTIVE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเลิศศักดิ์ ภู่ชนะกิจ, นายวีระเดช ภู่ชนะกิจ, นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ, นางชนกานต์ นิยมรัตน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กันยายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 679(222) ซ.ทางเข้าหมู่บ้านปัญญา ถ.พัฒนาการตัดใหม่ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2882-7971
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แบงคอคเบสท์บายออโตโมทีฟ จำกัด