บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด

บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด
PLAN MOTIF CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสัญใจ พูลทรัพย์, นางสุกัญญา ชุมนุมพันธ์, นางพัชรบูรณ์ ด่านโพธิวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กันยายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างออกแบบสิ่งพิมพ์ วางแผนผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นายหน้าตัวแทน ผลิต ขายส่ง ขายปลีกไดอารี่ สิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 64 ซ.สาทร 10 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2237-0080
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด