บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด

บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด
PRAXIS SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวขวัญกมล มีมารยาตร, นายธีระวัฒน์ พงษ์ศิริปรีดา, นางสาวทัศนีย์ แก้ววีระสิงห์, นางถนอมนวล พงษ์ศิริปรีดา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 3500000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ขายโปรแกรมซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/60-61 ซ.ประชาชื่น 1 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด