บริษัท แพลตตินั่ม จำกัด

บริษัท แพลตตินั่ม จำกัด
PLATINUM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทองเกษม สุพุทธิพงศ์, นายกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์, นายศุภชัย สุพุทธิพงศ์, นางอัมพรศรี สุพุทธิพงศ์, นางสาวปรีญาณี สุพุทธิพงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2515
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 109-121 ถ.มหานคร แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-0059
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แพลตตินั่ม จำกัด