บริษัท แพลนนิ่ง ซอฟต์ จำกัด

บริษัท แพลนนิ่ง ซอฟต์ จำกัด
PLANNING SOFT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุกิจ วรสุชา, นางสาววิไล ศุภพิพัฒน์, นายวิเศษ วรสุชา, นางจุฑาลักษณ์ วรสุชา, นางสาววิสุธา วรสุชา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ ขายส่ง,ขายปลีก,ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ รับจ้างติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87/2 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 ห้อง 3507 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2234-7890
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แพลนนิ่ง ซอฟต์ จำกัด