บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด

บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด
PLANET T AND S CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประวิตร์ เลิศวิชัยวรวิชย์, นายสมชัย รักวิจิตร, นายสมชาย สุระเทพ, นางอนงค์ รักวิจิตร, นางสาวทรายทอง รักวิจิตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 42 ถ.เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2718-9935-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด