บริษัท แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
FACTORY AUTOMATION SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพดล อินทร์พลับ, นายมณี อินทร์พลับ, นางวรนุช จันทสาร, นางสาวพิรดี อังสุหัสต์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2992-6031
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด