บริษัท แฟร์ แอนด์ เบ็ทเทอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แฟร์ แอนด์ เบ็ทเทอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAIR AND BETTER CORPORATION LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโสรัจจ์ คุรุศักดาพงศ์, นางมุทิตา จินากรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ให้คำปรึกษาและทำบัญชี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/70 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2451-9118
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แฟร์ แอนด์ เบ็ทเทอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด