บริษัท แมนทีนี จำกัด

บริษัท แมนทีนี จำกัด
MANTINEE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา, นางสาววัฒนา อิสระ, นางเอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, นางวัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 4500000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไป เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ-สุภาพ-สตรีซื้อมา-ขายไป ของตกแต่งบ้านซื้อมา-ขายไป เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 155 อาคาร โรงแรมรีเจ้นท์ ถ.ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2254-0340
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แมนทีนี จำกัด