บริษัท แมส เทคโนโลยี โปรดักส์ จำกัด

บริษัท แมส เทคโนโลยี โปรดักส์ จำกัด
MASS TECHNOLOGY PRODUCT COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจิโรฒ มัธยมนันทน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 ตุลาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : บริการ,ซ่อม,วางระบบคอมพิวเตอร์,ตรวจเช็คซ่อม ฯลฯ ค้าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์,เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1562/66 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2278-1710
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แมส เทคโนโลยี โปรดักส์ จำกัด