บริษัท แม็กซ์เวิร์ค ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แม็กซ์เวิร์ค ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
MAXWORK SYSTEM CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไชยสิทธิ์ อ่างมณีกุล, นายยุทธนา อ่างมณีกุล, นายยุทธกฤษณ์ อ่างมณีกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 สิงหาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายแอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 254/4 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2885-1450
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แม็กซ์เวิร์ค ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด