บริษัท แม็กวอยซ์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

บริษัท แม็กวอยซ์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด
MAXVOICE TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวดวงแก้ว อยู่เย็น, นายกวี กวีวงศ์ประเสริฐ, นายประพันธ์ กวีวงศ์ประเสริฐ, นายตัน กอก ซอง, นายชาตรี วานิชย์บัญชา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม จำหน่ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์ บริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น พาณิชยกรรมฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3 ซ.ขวัญพัฒนา 2 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-7325
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แม็กวอยซ์ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด