บริษัท แม็ก เวลท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

บริษัท แม็ก เวลท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
MAX WEALTH COMMERCIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวิไลลักษณ์ นัยนารถ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่ และอุปกรณ์รับเป็นที่ปรึกษา และแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดทั่วไปเป็นนายหน้าตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41/88 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางไผ่ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2803-0259
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แม็ก เวลท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด