บริษัท แลนด์มาร์ค เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท แลนด์มาร์ค เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด
LANDMARK TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชี ฮง เตียว, นายแกรี่ ชุง เชียง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า,ขายส่ง-ปลีก คอมพิวเตอร์,เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 138/14 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แลนด์มาร์ค เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด