บริษัท แลนด์แซท คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท แลนด์แซท คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
LANDSAT COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวรางคณา สงวนศิลป์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มิถุนายน 2532
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมอุปกรณ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 58/13 ซ.ลาดพร้าว 35 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2938-3682
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แลนด์แซท คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด