บริษัท แลมป์ด้า เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท แลมป์ด้า เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
LAMBDA TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุภาพรรณ ชุมสาย ณ อยุธยา, นายไมเคิล โช เบ็ง ตัน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21 ซ.ประดิพัทธ์ 2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2591-4563
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แลมป์ด้า เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด